Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond yder støtte til

  • Byggeteknisk forskning og udvikling, blandt andet med henblik på forbedring af indeklima i boliger
  • Socialt udviklingsarbejde
  • Billedkunst, skulptur og kunsthåndværk

Derudover lægger Fonden vægt på, at ansøgningerne befinder sig indenfor én af følgende kategorier: 

  1. Forskning
  2. Konkret praktisk udvikling
  3. Idéudvikling, fremme af visionære tanker.

 

Fonden ønsker at støtte initiativer, som befinder sig på et tidligt stade, hvor det ellers kan være vanskeligt at få støtte. Fonden yder kun støtte initiativer, der på længere sigt er til gavn og glæde for en større kreds af personer. Hvis der søges om støtte til enkeltpersoners underhold eller uddannelse, skal det være i forbindelse med gennemførelse af initiativet. Der ydes således ikke støtte til uddannelse og underhold i almindelighed. Der skal ansøges via elektronisk ansøgningsformular.


Læs om, hvordan fonden kan søges her.

Al kontakt til fonden skal foregå skriftligt. Der gives svar på alle ansøgninger. Man skal påregne en behandlingstid på op til 6 måneder.


Spørgsmål i relation til ansøgninger og fonden i øvrigt kan rettes til fondsbestyrelsen att. Klaus Kerrn-Jespersen på adressen: klaus(at)kjfonden.dk