Velkommen til Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond

Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond blev oprettet den 1. januar 1958 af civilingenør Paul Kerrn-Jespersen og yder støtte til byggeteknisk forskning og udvikling samt til sociale og kunstneriske formål.

På de følgende sider kan du læse mere om fondens baggrund og formål, og om hvordan du søger fonden om støtte.